Faskiner for tag- og overfladevand

Med de kraftige skybrud vi har oplevet indenfor de sidste 8 år og en øgede flisebelægning i villaejernes haver, belastes det offentlige kloaksystem med meget ekstra regnvand der ledes til rensningsanlæg. Det koster samfundet  mange penge og energi at rense dette regnvand. Derfor er det en god ide at etablere en faskine i haven der opsamler regnvand fra husets tag og derved aflaster vores kloaksystemer.
Faskinen lader det opsamlede regnvand langsomt sive ud  gennem dens sider og bund og ned i jorden til grundvandet.

Med tanke på de stadigevæk kraftigere skybrud i fremtiden, vil faskiner være en god og effektiv måde at minimere chancerne for overbelastning af kloaksysmet og dermed også oversvømmelser af huse og kældere.  

Hvad kræver det for at etablere en faskine

 • Der skal altid indhendtes tilladelse fra kommunen til at etablere faskinen
 • Der må kun ledes regnvand til faskinen
 • Størrelse, placering og udførelse af faskinen skal overholde lovmæssige krav
 • Jordbunden skal være egnet til nedsivning, vi udføre gerne test samt dimensionering.
 • Overholdes af gældende afstandsregler regler i forhold skel, hus, kælder etc. 

Fordelen med vores faskine løsning.

 • Kan TV inspiceres
 • Kan spules og renses
 • Kan placeres under en underkørsel
 • lav indbygningshøjde så ikke hele haven skal graves op
 • Vacuum problemfri ved store eller korte regnskyld.
 • Mulighed for at etablere overløb 

    Vedligeholdelse af en faskine    

En faskine fungerer normalt uden problemer, hvis den er anlagt rigtigt og årligt  vedligeholdes.
Følgende to ting er vigitgt for at faskinen fungerer optimalt
 • Tagflader og tagrender skal holdes rene for blade og andet snavs så det ikke føres til faskinen
 • Faskines sandfangsbrønd skal tømmes for blade og snavs mindst en gang om året og efterses for revner og skader. 

Priseksempler på etablering af faskine

   Eksempel 1 - enfamilieshus:   

 • Etablering af faskine (8 blokke) for tagvand fra et 140 m2 enfamiliehus
 • Etablering af 2 nye sandfangsbrønde
 • Etablering af faskine på grunden
 • Nedgravning af 14 meter kloakrør mellem nedløb og faskine 
 • Etablering af spule/renses tilslutning samt at den kan TV-inspiceres  mulighed igennem sandfang
 • Tilkobling af tagnedløb til faskine.
 • Grov reetablering af græsplæne.

Priseksempel for udførelse af faskine hos os  kr 35.000,- inkl. moms

Eksempel 2 - Haveskur:   

 • Etablering af faskine (1 blok) for tagvand fra et 10 m2 skur
 • Etablering af 1 nye sandfangsbrønde
 • Etablering af faskine på grunden
 • Nedgravning af 4 meter kloakrør mellem skur og faskine 
 • Tilkobling af tagnedløb til faskine.
 • Grov reetablering af græs.

Priseksempel for udførelse af faskine hos os  kr 5.900,- inkl. moms

  Ring til os for at få en snak om netop Jeres behov til faskine.!  


 

 

 

 

 

 

Tilbud på faskine

 

 

Kontakt os for et uforpligtende og skarpt tilbud på Jeres opgave - Intet er for småt eller stort !